River Rīga

Draudzes River Rīga vīzija ir aizsniegt Latviju ar atmodu!

Vispirms tā sākas ar personīgu atmodu, sākot degt ar Dieva uguni, lai Dieva mūžīgie plāni varētu tikt piepildīti dzīvē!

Tad – atmodu ienest Kristus Miesā, lai to mobilizētu beigu laika dvēseļu pļaujai – visas tautas atmodai!

www.revival.com | riveristanbul.com