RBI Latvija

2015. gada oktobrī ir sākušās mācības pirmajā Latvijas River Bībeles Institūtā, kuras mērķis ir apmācīt 21.gadsimta atmodas nesējus Latvijā.

Mēs piedāvājam īpašu apmācības programmu, lai vīrus un sievas sagatavotu kalpošanai. Mēs ticam, ka lielākā vajadzība Kristus miesā šodien ir Dieva vīri un sievas, kas nes Dieva svaidījumu. Mēs fokusējamies apmācīt cilvēkus praktiskam kalpošanas darbam. Mēs piedāvājam gan praktisko kalpošanas apmācību, gan mācam Dieva Vārdu.

Apmācība notiek klases telpā dzīvajā mācībā un video apmācībās. Mācību pielietojums ietver piedalīšanos brīvprātīgajā kalpošanā River Rīga un dažādās evaņģelizācijas formās. Vēl cits mācību pielietojums ir personīgā iespēja tikt darītam par mācekli un personīga pamācība.

Daudz skolas dod tikai galvas zināšanas, bet šajā laikā un stundā mums ir vajadzīgi ticīgie, kas ir pilni ar Dieva Vārdu un Dieva svaidījumu. Šīs lietas var vienīgi ievietot ticīgā sirdī. Kad tu kļūsti par Dieva svaidījuma nesēju, un tevī ir Dieva Vārds, tu varēsi doties uz jebkuru pasaules vietu, un kalpošanu tu nesīsi sevī. RBI ir radīts, lai tev iemācītu nest sevī kalpošanu, Dieva Vārdu un spēku.

Sīkāka informācija pieejama sadaļā Resursi.

www.revival.com | riveristanbul.com