Atmoda.com

Mūsu sapulcēs ir svaidīta Dieva slavēšana un pielūgsme, dinamiska Dieva Vārda sludināšana, un Svētā Gara spēcīga darbība sapulču laikā un ikdienas dzīvē!

www.revival.com | riveristanbul.com